#

برچسب های مرتبط

برگزاری چهار کلاس جدید بازیگری برای نوجوانان در «آموزشگاه بازیگری توانش»

برگزاری چهار کلاس جدید بازیگری برای نوجوانان در «آموزشگاه بازیگری توانش»

  • 18 تیر 1401
  • «آموزشگاه بازیگری توانش» به عنوان مرکز تخصصی و خصوصی درجه یک در راستای آموزش هنرهای نمایشی برای کودکان و نوجوانان برای تابستان ۱۴۰۱ علاوه بر کلاس ها و دوره هایی که برای نوجوانان در حال برگزاری هستند، چهار کلاس جدید با عناوین و سطوح مختلف معرفی می نماید. علاقمندان می توانند برای حضور و ثبت
    تاسیس کانون تخصصی «تئاتر نوجوان» در «آموزشگاه بازیگری توانش»

    تاسیس کانون تخصصی «تئاتر نوجوان» در «آموزشگاه بازیگری توانش»

  • 14 اسفند 1400
  • از آنجایی که متاسفانه «تئاتر نوجوان» در جامعه ی ما همچنان از دید مسئولین مورد غفلت قرار گرفته است و گونه و سالن خاصی برای نوجوانان درنظر گرفته نشده و با وجود تفاوت های بنیادین در دیدگاه و نظرات، اصول آموزشی، ادبیات نمایشی، زیبایی شناسی و... بین کودکان و نوجوانان، همیشه عبارت تئاتر یا نمایش