#

برچسب های مرتبط

تاسیس کانون تخصصی «تئاتر نوجوان» در «آموزشگاه بازیگری توانش»

تاسیس کانون تخصصی «تئاتر نوجوان» در «آموزشگاه بازیگری توانش»

  • 14 اسفند 1400
  • از آنجایی که متاسفانه «تئاتر نوجوان» در جامعه ی ما همچنان از دید مسئولین مورد غفلت قرار گرفته است و گونه و سالن خاصی برای نوجوانان درنظر گرفته نشده و با وجود تفاوت های بنیادین در دیدگاه و نظرات، اصول آموزشی، ادبیات نمایشی، زیبایی شناسی و... بین کودکان و نوجوانان، همیشه عبارت تئاتر یا نمایش