#

نمایش «دنیای آرزوها»

کارگردان احسان مجیدی (سال ۱۳۹۷)

نمایش «فیل کوچولو»

کارگردان ماکان رضایی پور (سال ۱۳۹۷)

نمایش «پرواز ستاره ای»

کارگردان نیما بیگلریان (سال ۱۳۹۷)

نمایش «داستان زمین»

کارگردان داود زارع (سال ۱۳۹۶)

نمایش «تصمیم مراد»

کارگردان داود زارع (سال ۱۳۹۴)

نمایش «شهر بی گدا»

کارگردان نرگس اصغری (سال ۱۳۹۴)

نمایش «قول میدم…»

کارگردان نرگس اصغری (سال ۹۴-۱۳۹۳))

نمایش «خیالباف»

کارگردان نرگس اصغری (سال ۹۳-۱۳۹۲)

نمایش «چرا خرگوشه؟»

کارگردان نرگس اصغری (سال ۹۱-۱۳۹۰)

نمایش «به دنبال شهاب»

کارگردان داود زارع (سال ۹۰-۱۳۸۹)

نمایش «اخموخان»

کارگردان داود زارع (سال ۱۳۸۶)

نمایش «هیاهوی بسیار»

کارگردان حمید پورآذری (سال ۱۳۸۱)

نمایش «خرس و چشمه»

کارگردان داود زارع (سال ۱۳۸۱)

نمایش «گل کوچولو»

کارگردان داود زارع (سال ۸۰-۱۳۷۹)

نمایش «زنگوله پا»

کارگردان داود زارع (سال ۷۹-۱۳۷۸)

نمایش «مدرسه جنگل»

کارگردان داود زارع (سال ۷۸-۱۳۷۷)