#

«موسسه هنرهای نمایشی فرهنگ توانش» به عنوان موسسه ای فرهنگی هنری که صرفا در زمینه هنرهای نمایشی فعالیت می نمایدمی کوشد تا با اجرای نمایش های حرفه ای، حمایت از گروه های نمایشی جوان، اجرای نمایش های هنرجویی و همچنین برگزاری جشنواره ها و نشست های تخصصی در زمینه نمایش حضوری شایسته و مثمر ثمر در هنر و فرهنگ جامعه داشته باشد. موسسه هنرهای نمایشی فرهنگ توانش نگاه ویژه ای نیز به تئاتر کودک و نوجوان دارد و سعی می نماید با اجرای نمایش های قابل قبول و باکیفیت در این زمینه گام بلندی جهت ساختن بستری مناسب برای کودکان و نوجوانان ایران زمین بردارد. مرکز تئااتر توانش به صورت میانگین در هر فصل میزبان شش نمایش جدید برای این گروه سنی می باشد، هر چند در دوران شیوع بیماری کرونا این بستر فراهم نشد. توانش بر آن است در ابتدای سال ۱۴۰۰ و از اردیبهشت ماه سال آتی دو نمایش جدید در فضای باز به روی صحنه برد. هم اکنون یک نمایش جدید برای کودکان در حال تولید و تمرین می باشد. برای آگاهی از نمایش های جدید توانش با تلفن های مرکز تئاتر توانش تماس حاصل نمایید و یا به قسمت «نمایش های توانش» مراجعه نمایید.