#

موسسه هنرهای نمایشی فرهنگ توانش که یکی از اهدافش تهیه، تولید و اجرای تئاتر به صورت تخصصی برای کودکان و نوجوانان است با دعوت و همکاری تهیه کنندگان و کارگردانان برجسته تئاتر کودک و نوجوان همواره نمایش های شاخص و مطرح را در مرکز تئاتر توانش به روی صحنه برده است. توانش در کنار اجرای نمایش های کارگردانان بنام این عرصه با حمایت از کارگردانان جوان در تولید آثار نوین با افکار و تکنیک های جدید حمایت نموده است.