#

نمایش اجازه ما نخوندیم کاری از هنرجویان ترم دو بازیگری در کلاس پرورش خلاقیت در هنر بازیگری در پاییز ۹۸ به نویسندگی و کارگردانی هقای داود زارع تولید شد.