#

برچسب های مرتبط

آغاز کلاس جدید «نمایش خلاق» برای کودکان ۴ تا ۶ سال

آغاز کلاس جدید «نمایش خلاق» برای کودکان ۴ تا ۶ سال

  • 17 بهمن 1401
  • کلاس جدید نمایش خلاق برای هنرجویان ۴ تا ۶ سال در ترم یک مقدماتی از چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد. مربی و تسهیل گر این کلاس خانم فرشته پیاده روحی، مربی باتجربه خردسالان و کودکان است. گفتنی است این دوره شامل ۱۲ جلسه یک و نیم ساعته می باشد که هفته ای یک