#

برچسب های مرتبط

اعطای مدارک پایان دوره ی مقدماتی برخی هنرجویان

اعطای مدارک پایان دوره ی مقدماتی برخی هنرجویان

  • 5 مهر 1400
  • به گزارش روابط عمومی «مرکز تئاتر توانش» در پایان اجرای نمایش عروسکی سفر عروسک ها که توسط هنرجویان ۶ تا ۹ سال کلاس نمایش عروسکی در تاریخ پنج شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ اجرا گردید، مدارک پانزده هنرجوی بازیگری در گروه سنی ۴ تا ۶ و ۶ تا ۹ سال که دوره مقدماتی را با موفیقت