#

برچسب های مرتبط

برگزاری کارگاه «تولید نمایش» با هدایت «نرگس اصغری» برای نوجوانان و جوانان

برگزاری کارگاه «تولید نمایش» با هدایت «نرگس اصغری» برای نوجوانان و جوانان

  • 7 خرداد 1401
  • پس از موفقیت چشمگیر نمایش «وقتی ما نیستیم» که حاصل کلاس تولید نمایش نوجوان بود، «آموزشگاه بازیگری توانش» برآن است تا از پتانسیل بالقوه نوجوانان و جوانان آموزشگاه استفاده بیشتری نماید و در جهت درخشش نسل جدید و معرفی چهره های نوین در عرصه هنرهای نمایشی، کارگاه تولید نمایش با هدایت خانم نرگس اصغری، اثری