#

برچسب های مرتبط

اعطای مدارک پایان دوره بازیگری مقدماتی یک به هنرجویان نوجوان

اعطای مدارک پایان دوره بازیگری مقدماتی یک به هنرجویان نوجوان

  • 12 مهر 1401
  • یکی از دوره های موفق تابستان ۱۴۰۱ کلاس یکشنبه های نوجوانان بود که با هدایت خانم راحله شمس آبادی، یکی از مدرسین توانمند و محبوب توانش به پایان رسید و یازده هنرجوی پرتلاش این کلاس موفق به دریافت گواهی پایان دوره بازیگری مقدماتی یک شدند. در این ترم که هنرجویان با ادبیات نمایشی برتر دنیا