#

برچسب های مرتبط

نمایش «وقتی ما نیستیم» برای اجرای عمومی وارد مرحله تولید حرفه ای می شود

نمایش «وقتی ما نیستیم» برای اجرای عمومی وارد مرحله تولید حرفه ای می شود

  • 16 دی 1400
  • نمایش «وقتی ما نیستیم» تولید کلاس بازیگری پیشرفته در گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال که دو اجرا در تاریخ های ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۰ در آموزشگاه بازیگری توانش داشت، بنا به تایید کارشناسان و نظرات مثبت مخاطبان وارد مرحله تولید حرفه ای می شود. داود زارع مدرس کلاس و همچنین