#

برچسب های مرتبط

نمایش «روزی روزگاری بند رخت» در توانش به روی صحنه رفت

نمایش «روزی روزگاری بند رخت» در توانش به روی صحنه رفت

  • 23 دی 1401
  • هنرجویان کلاس بازیگری کودکان ۸ تا ۱۰ سال در گروه پنج شنبه ها برای اجرای پایان ترم خود کار بزرگی انجام دادند و نمایش «روزی، روزگاری بند رخت» که یکی از نمایشنامه های اوراند هریس با ترجمه ی حسین فدایی حسین است را با تمام شکوه و عظمت آن به روی صحنه بردند. هر چند