#

برچسب های مرتبط

«نرگس اصغری» نمایش درِگوشی را در تالار هنر به روی صحنه می برد

«نرگس اصغری» نمایش درِگوشی را در تالار هنر به روی صحنه می برد

  • 30 آذر 1401
  • باید بگوییم تولید نمایش برای نوجوانان، قشری مهم و تاثیرگذار در جامعه که متاسفانه کمتر مرکز تخصصی در حوزه فرهنگ و هنر به سمت و سوی آن می رود، در «آموزشگاه بازیگری توانش» یک اصل مهم است. بدون اغراق از سال ۱۳۹۷ که موسسه هنرهای نمایشی توانش در شرق تهران شروع به فعالیت نمود این