#

برچسب های مرتبط

نخستین دوره کلاس «نقاشی، تئاتر» برای کودکان در توانش برگزار می گردد

نخستین دوره کلاس «نقاشی، تئاتر» برای کودکان در توانش برگزار می گردد

  • 6 دی 1401
  • آموزشگاه بازیگری توانش در نظر دارد کلاس جدیدی را برای کودکان ۷ تا ۱۰ سال تحت عنوان «نقاشی تئاتر» برگزار نماید. در این دوره که نخستین کلاس با چنین محتوا و مضمونی ست که در توانش برگزار خواهد شد، سعی بر آن است تا هنرجویان با کشیدن نقاشی با هر نوع تکنیک و هر میزان