#

ژوانا لهونی متولد ۱۳۹۲/۳/۷ می باشد. او از بهار ۱۴۰۰ به توانش آمد و با ثبت نام در کلاس بازیگری کودکان ۶ تا ۹ سال آغاز به هنرآموزی نموده است.

برای ژوانای عزیز، هنرجوی کوشا و مستعد «آموزشگاه بازیگری توانش» پیروزی و درخشش آرزومندیم.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

ناشناس,