#

کلاس «بازیگری مقابل دورربین» برای هنرجویان ده سال به بالا و در ترم های پیشرقته برگزار می گردد. هنرجویانی که ترم های مقدماتی و میانی را با موفقیت طی کرده باشند. در این کلاس هنرجویان می آموزند که بازیگری تئاتر و بازیگری سینما، تلوزیون چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند. به طور حتم بیان، جنس بازی از تفاوت های بازیگری در این دو قاب می باشد. هنرجویان آگاه می شوند بازی در تئاتر بیشتر فیزیکال و حرکتی است و در سینما و در مواجهه به نماهای بسته و لنزهای مختلف بازی هایشان متفاوت خواهد بود. هنرجویان بازیگری می آموزند که بازی جلوی دوربین قوائد خاصی دارد و با سیلابس هایی همچون اصطلاحات سینمایی، کادر بندی ها، میزانسن های سینمایی آشنا می گردند. در پایان دوره بازیگری مقابل دوربین هنرجویان «آموزشگاه بازیگری توانش» می توانند با تهیه و تولید یک فیلم کوتاه در آموزشگاه با زوایای مختلف ساخت یک فیلم نیز آشنا شوند.

برای ثبت نام در کلاس بازیگری مقابل دوربین با ما تماس بگیرید:

۰۲۱۷۷۸۸۸۲۰۵

۰۲۱۷۷۸۸۸۲۰۶

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

ناشناس,