#

نمایش های «رنگین کمان» حاصل کلاس بازیگری کودکان 6 تا 9 سال با هدایت خانم نرگس اصغری، نمایش «پدر» کاری از هنرجویان ترم مقدماتی کلاس بازیگری نوجوانان ۱۴ تا ۱۸ سال با هدایت خانم راحله شمس آبادی و نمایش «اتفاقات عجیب ۱۶ سالگی» تولید کلاس بازیگری نوجوانان ۱۶ تا ۲۰ سال با هدایت آقای داود زارع روزهای شنبه سوم و یک شنبه چهارم تیرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۸ و ۱۹ در آموزشگاه بازیگری توانش به روی صحنه رفت و خانواده ها، هنرجویان سایر کلاس ها و میهمانان آموزشگاه به دیدن این سه نمایش نشستند.

هنرجویان با اجراهای هنرجویی در پایان ترم ها علاوه بر کسب تجربه و رویارویی با مخاطب، آموزه های خود را در ترمی که گذشت به نمایش می گذارند.

*پایان خبر

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

ناشناس,