#

آیلین غریبی متولد ۹۲/۹/۳۰ است. او از پاییز ۱۴۰۰ در توانش آغاز به یادگیری هنر بازیگری نموده است.

برای آیلین عزیز، هنرجوی مستعد و فعال «آموزشگاه بازیگری توانش» موفقیت و پیروزی آرزومندیم.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

ناشناس,