#

آوا چوپانی متولد ۱۳۸۸/۷/۱۶ می باشد. او شهریور ۱۴۰۰ به آموزشگاه توانش آمد و با ثبت نام در کلاس بازیگری گروه سنی ۱۰ تا ۱۶ سال آغاز به یادگیری هنر بازیگری نمود و در همین فرصت کوتاه خود را بسیار مستعد و مشتاق برای فراگرفتن هنرهای نمایشی نشان داده است.

برای آوای عزیز هنرجوی نوجوان و کوشای «آموزشگاه بازیگری توانش» موفقیت روزافزون آرزومندیم.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

ناشناس,