#

امیر عباس عابدی متولد ۹۴/۲/۲۵ است. او از پاییز ۱۴۰۰ به توانش آمد و با ثبت نام در کلاس بازیگری کودکان ۶ تا ۹ سال آغاز به فعالیت نموده است.

برای امیر عباس عزیز، هنرجوی فعال و مستعد «آموزشگاه بازیگری توانش» درخشش و موفقیت آرزومندیم.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

امیر,

وااای چه پسر ماهی هستش چقدر چهره هنری داره ای جونمممم موفق باشه