#

امیرمحمد مجیدی متولد ۱۳۸۷/۳/۱۳ می باشد.او از بهار ۱۴۰۰ با ثبت نام در کلاس بازیگری مقدماتی برای نوجوانان آغاز به فراگرفتن هنر بازیگری نمود. وی در کلاس ها خود را بسیار مستعد نشان داده و در فعالیت های گروهی حضوری فعال دارد.

برای امیرمحمد عزیز، هنرجوی کوشا و مستعد «آموزشگاه بازیگری توانش» پیروزی و درخشش آرزومندیم.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

ناشناس,