#

برسام سمنانی متولد ۱۳۹۴/۴/۵ می باشد. او آبان ۹۹ به «آموزشگاه بازیگری توانش» آمد و در کلاس «نمایش خلاق» ویژه کودکان ۴ تا ۶ سال ثبت نام نمود. این هنرجو در کلاس بسیار فعال و کوشاست و در انجام کارهای گروهی همیشه حضوری فعال دارد.

برای برسام عزیز، درخشش و پیروزی آرزومندیم.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

ناشناس,