#

ستایش رحیم زاده متولد ۱۳۸۹/۱۱/۲۳ می باشد. او از ابتدای زمستان ۹۹ به «آموزشگاه بازیگری توانش» آمد و در کلاس بازیگری ۱۰ تا ۱۴ سال ثبت نام نمود. او از ابتدا خود را بسیار مستعد، با انگیزه و باحوصله نشان داده و این مسئله جدی بودن او را برای یادگیری هنر بازیگری می رساند.

برای ستایش عزیز، هنرجوی کوشا و توانای «مرکز تئاتر توانش»، پیروزی و درخشش آرزومندیم.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

ناشناس,