#

سیدعرشیا نحوی الحسینی متولد ۸۵/۱۲/۲۰ تهران است. او از پاییز ۱۴۰۰ به توانش آمد و در کلاس بازیگری نوجوانان ثبت نام و آغاز به هنرآموزی و کسب تجربه نمود.

برای عرشیای عزیز، هنرجوی کوشا و مستعد «آموزشگاه بازیگری توانش» پیروزی و درخشش آرزومندیم.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

ناشناس,