#

شایلین شاه پری متولد ۱۳۹۲/۶/۲۰ می باشد. او از تابستان ۱۴۰۰ در مرکز تئاتر توانش ثبت نام نمود و از آن هنگام فعالیت های خود را بسیار جدی پیگیری می نماید.

برای شایلین عزیز، هنرجوی توانمند و مستعد «آموزشگاه بازیگری توانش» موفقیت و پیروزی آرزومندیم.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

ناشناس,