#

عرشیا صادقی نیا متولد ۱۳۹۰/۴/۱۵ می باشد. او از تابستان ۱۴۰۰ با ثبت نام در کلاس بازیگری گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال فعالیت خود را آغاز نموده و در همین زمان کوتاه خود را بسیار مشتاق و توانمند در عرصه بازیگری نشان داده است.

برای عرشیای عزیز، هنرجوی کوشا و مستعد «آموزشگاه بازیگری توانش» پیروزی و درخشش آرزومندیم.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

ناشناس,