#

تانیا برهان زاده متولد ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ است. او ابتدای زمستان ۱۴۰۰ به توانش آمد و با ثبت نام در کلاس های بازیگری کودکان ۶ تا ۹ سال آغاز به یادگیری هنر بازیگری

نموده است. وی از همین ابتدا خود را بسیار باانگیزه نشان داده و در فعالیت های کلاسی خود حضوری بسیار فعال دارد.

برای تانیای عزیز، هنرجوی کوشا و مستعد «آموزشگاه بازیگری توانش» موفقیت و درخشش آرزومندیم.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

ناشناس,