#

مهیاس نجاتی متولد ۱۳۹۱/۶/۱ می باشد. او از ابتدای بهار ۱۴۰۰ با حضور در توانش فعالیت خود را به صورت بسیار جدی در کلاس بازیگری کودکان ۶ تا ۹ سال آغاز نمود. ایشان در یادگیری هنر بسیار جدیست و در کلاس فعالیت های گروهی خود را بسیار مشتاقانه انجام می دهد و  همچنین خود را بسیار خلاق نشان داده است.

برای مهیاس عزیز، هنرجوی کوشا و مستعد «آموزشگاه بازیگری توانش» پیروزی و درخشش آرزومندیم.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

ناشناس,