#

موژان فتحی متولد ۱۳۹۳/۶/۱۳ می باشد. او از پاییز ۱۳۹۸ با حضور در کلاس های نمایش خلاق و سپس کلاس بازیگری کودکان ۶ تا ۹ سال حضوری فعال داشته است.

برای موژان عزیز هنرجوی کوشا و مستعد «آموزشگاه بازیگری توانش» موفقیت روزافزون آرزومندیم.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

ناشناس,