#

هستی هدایت نیا متولد ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ و کوچکترین هنرجوی آموزشگاه می باشد. او از تابستان ۱۴۰۰ با ثبت نام در کلاس «نمایش خلاق» ویژه ۴ تا ۶ ساله ها شروع به فعالیت نمود. هرچند او هنوز چهار سال خود را تمام نکرده بود که به توانش آمد اما با حضور خود در کلاس و انجام فعالیت های خلاقانه و گروهی نشان داده است که در مسیر یادگیری بسیار کوشا و مستعد است.

برای هستی عزیز، کوچکترین هنرجو و عضو «آموزشگاه بازیگری توانش» فردایی روشن همراه با موفقیت و کامیابی آرزومندیم.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

ناشناس,