#

پرنیان ماندنی متولد ۱۳۸۴/۹/۲۵ می باشد. او به تازگی و از شهریور ۱۴۰۰ با ثبت نام در کلاس بازیگری نوجوانان به توانش پیوسته است.

برای پرنیان عزیز، هنرجوی کوشا و آینده دار «آموزشگاه بازیگری توانش» پیروزی و درخشش آرزومندیم.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

ناشناس,