#

پارمیس خوش سخن متولد ۱۳۹۳/۱/۳ می باشد. او زمستان ۱۴۰۰ به توانش آمد و با ثبت نام در کلاس بازیگری کودکان ۶ تا ۹ سال آغاز به یادگیری هنر بازیگری نموده

است. این هنرجو در کلاس حضوری پررنگ دارد و خود را بسیار مستعد نشان داده است.

برای پارمیس عزیز، هنرجوی کوشا و فعال «آموزشگاه بازیگری توانش» پیروزی و درخشش آرزومندیم.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

ناشناس,