#

گیسو روحانی متولد ۱۳۹۵/۱/۱۴ است. او به تازگی و از خردادماه ۱۴۰۰ به آموزشگاه بازیگری توانش آمد و در کلاس بازیگری کودکان ۴ تا ۶ سال ثبت نام نمود. او از همین ابتدا خود را یک کودک اجتماعی و فعال نشان داده است.

برای گیسوی عزیز، هنرجوی پرتوان و مستعد «آموزشگاه بازیگری توانش» درخشش و پیروزی آرزومندیم.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

ناشناس,