#

آموزش در «کلاس بازیگری» برای گروه سنی نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ همواره برای «توانش» اهمیت ویژه ای داشته است. نوجوانان که افرادی هستند بین سنین کودکی و بزرگسالی به دنبال کشف حقایق و مواردی هستند که ممکن است برای آنها زود باشد ولی آنها خود را افراد بزرگ و بالغی می دانند که می بایست همه چیز را بدانند و حتی در تصمیم گیری شرکت کرده و نظر خود را اعمال نمایند. سن نوجوانانی مهم ترین گروه سنی برای هر انسان می باشدکه می بایست به درستی انتخاب ها و روابط شکل بگیرد. در این راستا ما (آموزشگاه بازیگری توانش) می کوشیم برای جایگاه ویژه و مهم «نوجوانان» ارزش بسیاری قائل باشیم و بتوانیم در کلاس های بازیگری نه تنها آنها را با دنیای حرفه ای سینما و تئاتر آشنا نماییم بلکه به مسائل تکنیکی و آکادمیک بپردازیم. نوجوانان در این سنین در پی آن هستند که رشته دانشگاهی خود را انتخاب نمایند. در نتیجه حضور آنها در این گونه کلاس ها باعث می شود آنها با آگاهی بیشتری رشته تحصیلی خود را در سطع دانشگاه انتخاب نمایند. کلاس بازیگری برای این گروه سنی در ترم های مختلف دایر می باشد و در سطوح مختلف به آن پرداخت می شود. در کلاس این گروه سنی به مسائل تئوری نیز پرداخته می شود تا هنرجویان به صورت ریشه ای با «هنرهای نمایشی» آشنا شوند. «آموزشگاه بازیگری توانش» توجه ویژه ای به نوجوانان و آموزش به این قشر دارد.

برای ثبت نام در کلاس بازیگری ویژه گروه سنی ۱۴ تا ۱۷ سال با ما تماس بگیرید:

۰۲۱۷۷۸۸۸۲۰۵

۰۲۱۷۷۸۸۸۲۰۶

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

ناشناس,